Đời người chỉ sống một lần

Mấy người học trò của Socrates đến xin ông truyền dạy đạo lý làm người. Socrates dẫn họ đến ruộng lúa mạch và bảo rằng hãy chọn lấy một hạt lúa mạch mà họ cho là mẩy và ngon nhất. Ông dặn rằng “chỉ được hái lấy một hạt, chỉ được đi một lượt và không được chọn hai lần.”

Các học trò đều mải miết chọn lựa, khi họ đã đi một lượt khắp ruộng lúa mạch thì Socrates đã ở phía trước chờ họ. Ông hỏi: “Các em đã chọn được hạt lúa mạch cho mình chưa?”

Đám học trò đều cúi mặt, một học trò lên tiếng trả lời “Thưa thầy, lúc bắt đầu, em đã tìm được một hạt vừa to vừa mẩy, nhưng đi chẳng được mấy bước lại nghĩ sẽ thấy hạt khác to hơn, em liền vứt hạt trong tay đi, cứ như vậy vừa đi vừa vứt, cuối cùng phát hiện đâu đó hạt gần đầu tiên vẫn là to và mẩy nhất.”

Một học sinh khác cũng lên tiếng: “Em nghĩ rằng cứ lên phía trước xem sao, thế nào cũng tìm được hạt vừa to vừa ngon. Cuối cùng khi bước ra khỏi ruộng, em mới phát hiện ra trong tay chẳng có hạt nào.”

“Thưa thầy, thầy cho chúng em chọn thêm 1 lần nữa đi ạ!” Những học sinh khác cùng đề nghị. Socrates vẫn kiên quyết lắc đầu “Không có cơ hội lần thứ 2, đời người chỉ sống một lần.”

Nguồn: sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *