Duyên

Cả 3 vừa chia sẻ những giá trị trong công việc kinh doanh hướng đến cộng đồng của mình trên VTV1. Sắp tới có show chậu gì các học trò thay mình lên hết nhe. The Future is Yours.

Chẳng hiểu sao, 3 Deal đầu tư năm 2018 này sau khi rót vốn xong, đều có một điểm chung.

Đó là Hồ Văn Tâm với Aloguru.com, Hồ Phương Thảo với Gamize (Sử Hộ Vương) và Hồ Đức Hải với Ma Hai Group (MHG).

Có duyên với nhà họ Hồ.

#tmt