Giảng dạy về Leadership cho khóa học của CEO tại VCCI

Chúng tôi rất hạnh phúc nhận lời giảng dạy về Thuật Lãnh Đạo (Leadership) trong khóa học chất lượng về đào tạo CEO Giám đốc điều hành của VCCI (Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam) ?

Sau những năm giảng dạy về tâm thức, chúng tôi vẫn không ngừng kết nối với các lãnh đạo doanh nghiệp, khi hỗ trợ họ đi trên con đường cân bằng giữa vật chất & tinh thần.