Giỗ ba

  • by

Giỗ ba 2 năm rồi. Nhanh thật. Mới đó mà ba đã như mây trắng về trời được 2 năm tròn. Cả nhà yêu và thương ba nhiều 😊


Năm ngoái, món quà tặng ba là cuốn sách Hành trình Thức tỉnh đã thức tỉnh rất nhiều những hành trình cần thiết. Năm nay, sẽ có một cuốn sách tiếp theo chào đời.


Tuy vẫn tồn tại rất nhiều con đường tuyệt vời để đi đến chân lý, và chứng nghiệm sự thật, thì nguyện vọng của ba, kể cả khi đã đi xa, vẫn luôn là được đi theo con đường của Phật…


Đây là cuốn sách viết về con đường đó.