Hành trình tiếp nối

Sau khi tốt nghiệp X-Startup, lớp học cho doanh nhân với quy mô doanh thu dưới 500 tỷ đồng/ năm, hàng trăm doanh chủ tiếp tục đăng ký lớp học thực chiến Start With The End In Mind: Kế hoạch Thông minh, Gọi vốn Thành công. Giá trị của lớp học thực tế này nằm ở chỗ người dạy có kinh nghiệm ở cả 3 vai trò: người trước đây khởi nghiệp đi gọi vốn đầu tư, nhà đầu tư, và người tư vấn gọi vốn đầu tư. Là một doanh nhân giúp tôi đầu tư tốt hơn, và là một nhà đầu tư giúp tôi kinh doanh tốt hơn. Đầu tư doanh nghiệp là một lĩnh vực khó, đòi hỏi bạn phải nắm được các kỹ năng của cuộc chơi kinh doanh, và khi được học dưới mindset thấu hiểu nhu cầu, tâm lý nhà đầu tư, học viên sẽ tiếp xúc rất sát với nhu cầu đó để gọi vốn thành công.

Mục tiêu của lớp học là giúp học viên:
(1) Chuẩn bị tất cả những gì cần thiết và hiểu bản chất của câu chuyện gọi vốn.
(2) Tiếp cận thành công nhà đầu tư.
(3) Sử dụng “Tên lửa gọi vốn thông minh” để thuyết phục nhà đầu tư rót vốn.
(4) Định giá được doanh nghiệp để Win-Win.
(5) Thiết kế lộ trình vốn hoá, các vòng gọi vốn, và xây dựng cấu trúc gia trị doanh nghiệp qua mỗi vòng.

Tôi gặp lại các học viên và được nghe những người học xong X-Startup và bắt tay làm ngay đã áp dụng rất thành công những gì được học để tăng tốc ngay doanh nghiệp của họ, phát triển bền vững hơn. Chúng tôi rất vui vì những giá trị mình trao đến cộng đồng doanh nhân còn rất nhiều và tôi sẽ giữ sức khoẻ, sức bền, để sắp xếp làm tiếp sứ mệnh này.