Hội ngộ Giảng viên lớp đào tạo CEO

CEO là một từ rất Great, người ở level này cũng là những Great one, nên nếu chỉ mới khởi nghiệp, dưới 5 năm, doanh thu dưới 50 tỷ/ năm, các bạn khởi nghiệp nên sử dụng từ Managing Director (MD) in trên danh thiếp của mình.

Rất vui khi được chia sẻ với nhiều doanh chủ trong suốt 7 năm qua, từ khi bén duyên với việc chia sẻ, diễn thuyết đào tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *