INNOVATION

Cải tiến sáng tạo tiếp tục thúc đẩy những thay đổi mới thú vị cho các doanh nghiệp cũng như là các ngành công nghiệp. Các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), robot và blockchain ngày càng được nhiều tổ chức, doanh nghiệp quan tâm và xem xét các lợi thế để ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Logistics là một trong nhiều ngành công nghiệp được hưởng lợi lớn từ ứng dụng Internet vạn vật (IoT), AI và blockchain. Những công nghệ này cung cấp các khả năng hiển thị minh bạch, theo dõi sát sao các gói hàng trong quá trình vận chuyển, phát triển tính năng trợ lý ảo hỗ trợ khách hàng trong suốt quy trình giao nhận, ngoài ra cũng giúp các công đoạn bốc dỡ hàng hóa diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Lợi ích từ các công nghệ tiên tiến của doanh nghiệp logistics sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp Việt Nam thông qua cải thiện chuỗi cung ứng và căn bản nhất là mang đến dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Các bạn doanh nhân trẻ tìm hiểu thêm tại đây về những thay đổi mà công nghệ sáng tạo đang mang đến cho ngành logistics nhé: http://fedexbusinessinsights.com/en/