Khi một người thực sự đam mê những gì mình làm

Đâu phải chỉ có rượu mạnh, nhạc lắc, và thuốc phiện, một góc của Lan Kwai Fong (Lan Quế Phường) vẫn… chạm đến chiều sâu trong tâm hồn của ta như thế này.

Bất cứ ai muốn nhìn thấy như thế nào là một người thực sự đam mê những gì mình làm thì hãy xem hết các clip này.