Khi muốn bỏ cuộc, hãy nhớ đến lý do vì sao mình bắt đầu?

Khi muốn bỏ cuộc, hãy nhớ đến lý do vì sao mình bắt đầu?