Khởi Chánh Nghiệp

 

Khi khoá tu hạt giống bồ đề của chùa Linh Ứng (Đà Nẵng) cần một diễn thuyết gia chuyên nghiệp đến chia sẻ, đào tạo một buổi trong cả chương trình, người này cần trải qua quá trình phát triển sự nghiệp của mình và có những trải nghiệm để chia sẻ về đạo Phật. Anh em đã giới thiệu tôi với các Thầy. Tuy trải nghiệm và nhận thức còn rất nông cạn, nhưng xem như có duyên vậy.

Tôi đặt tên cho chủ đề mình chia sẻ là “Khởi Chánh Nghiệp”, không chỉ là Khởi Nghiệp nữa. Bởi vì “Chánh nghiệp” là 1 trong Bát Chánh Đạo. Và Khởi nghiệp + Chánh Nghiệp = Khởi Chánh Nghiệp.

Gì chứ về con đường nghề nghiệp của mình từ khi bắt đầu đến nay thì tôi luôn ngẩng cao đầu để chia sẻ, vì tôi biết mình đã trải qua những gì, không thoả hiệp những gì, và vẫn giữ được những giá trị gì.

Về cuộc sống, trước đây tôi chẳng bao giờ thích dùng những từ như “đạo đức” hay “tử tế”, vì tôi nghĩ mình không xứng đáng, tôi chỉ theo đuổi sứ mệnh của mình chứ không cố gắng chứng tỏ mình là người tốt đâu. Nhưng còn bây giờ, ai nhận xét về mình như vậy, tôi… nhận tất đấy, chẳng sao cả vì ngôn ngữ chỉ là ngón tay chỉ trăng thôi mà, và bây giờ sống được như vậy rồi thì chẳng việc gì phải từ chối nữa cả, cứ thẳng thắn, nhất quán và nhất tâm. Tôi tự hào về lối sống và gia đình của mình bây giờ. Hiện tại là điều quan trọng nhất.

Hẹn gặp lại, Đà Nẵng!