Kiểu này Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối sẽ bị cho rằng đây chỉ là một cuốn self-help ?

Lại là hình “nhặt” được trên mạng. Bây giờ việc bạn đọc trích dẫn những câu nói trong cuốn sách đã trở thành chuyện thường tình, dù là mỗi người cảm khác nhau nên lại trích dẫn khác nhau.

Kiểu này Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối sẽ bị những ai chưa đọc, nhưng tình cờ nhìn thấy những “câu trích dẫn” này, cho rằng đây chỉ là một cuốn self-help ?