Kỷ niệm làm giảng viên lớp đào tạo CEO 4.0 của VCCI

Kỷ niệm làm giảng viên lớp đào tạo CEO 4.0 của VCCI (Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam) tổ chức.

Ngồi bên trái tôi là ông Võ Tân Thành, Phó chủ tịch VCCI Việt Nam và Giám đốc VCCI TP.HCM, bên phải là ông Trần Ngọc Liêm, Phó GĐ VCCI HCM. Cùng ông Nguyễn Đoàn Thông, trưởng phòng hội viên & đào tạo VCCI HCM, một số Quý giảng viên và một số học viên doanh chủ.

Chúc anh chị tiếp tục thúc đẩy doanh số & đội ngũ trên con tàu doanh nghiệp của mình ngày càng bền vững và mạnh mẽ!