Kỷ niệm thời sinh viên

Kỷ niệm về với sinh viên cùng anh QuanDcnn TranViet (Trần Việt Quân).

https://www.facebook.com/taminhtuan/posts/10206192467769911