“La bàn” dẫn đường giúp họ khởi nghiệp có sự đúng đắn ngay từ đầu

Ở một chiều kích khác, cùng với Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối đã được đông đảo bạn đọc trên cả nước hưởng ứng, nay cuốn Khởi Nghiệp Phiêu Lưu Ký mới được chăm lo hơn và nó bắt đầu đổ bộ lên các nhà sách. Có nhiều bạn đã nhắn tin cám ơn vì cuốn sách như một cẩm nang quan trọng, một “La bàn” dẫn đường giúp họ khởi nghiệp có sự đúng đắn ngay từ đầu. Có những người đã khởi nghiệp lâu năm thì nhắn là giá như họ đọc nó từ trước khi khởi nghiệp.

Tương tự bài post trước về việc gây quỹ qua lợi nhuận từ Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối, những người sáng tạo ra cuốn sách cũng tiếp tục phát tâm rằng toàn bộ lợi nhuận bán được trong tháng 6 này từ Khởi Nghiệp Phiêu Lưu Ký sẽ được dùng để góp vào quỹ từ thiện chữa bệnh cho các bệnh nhi máu trắng, do quỹ Giấc mơ Đôi chân Thiên thần phụ trách, và Light Charity hỗ trợ gây quỹ.

Bạn có thể đặt sách trên http://minhbooks.com.