Lan tỏa văn hóa đọc

  • by

Khi đọc sách, ta bước vào trải nghiệm một chiều kích mới, nơi mà các giác quan, trí tưởng tượng của ta được kích hoạt, tất cả các thông tin, tri thức được tích hợp vào tâm thức… Đọc sách là cách để bạn có thể đối thoại với tác giả, đôi khi là học từ trí tuệ cả đời của tác giả với kinh phí chỉ bằng… một chầu cà phê hay xi nê. Đến một lúc nào đó, ta chỉ cần đọc thật tốt quyển sách từ bên trong, quyển sách mà chính ta là tác giả, và trong thế giới của quyển sách đó tất cả mọi thứ đều là sự sáng tạo của ta, tất cả mọi đối tượng, sự vật, sự việc… trong một thế giới riêng, một vũ trụ riêng, có sự giao hòa với tất cả. Đó là quyển sách “Chính mình”. Và cuốn kinh duy nhất ta cần đọc ở cấp độ tiến hóa đó là cuốn tâm kinh có tên là “Tâm mình”. 😊