Light Charity – thắp sáng những nụ cười

Nụ cười quá đẹp của nhiều công nhân và gia đình nhận được tác động tích cực từ chương trình vừa qua. Light Charity “thắp sáng” hàng trăm, hàng nghìn nụ cười sáng Chủ nhật hôm ấy.

Những bà con công nhân còn nhiều khó khăn ấy mà “vốn liếng” của họ là những nụ cười hiền hoà, chất phác, và khiến người ta thấy bình an, hạnh phúc giản dị đến lạ khi nhìn lại những khoảnh khắc này.

Đúng là mới “hoàn thành chứ chưa thành công”, chỉ mới là chặng khởi đầu. Chúc cả Team chân cứng đá mềm!