Light One Cần Thơ lần 1

Light One tại Cần Thơ cũng hoàn tất Light Day lần 1. Thêm một miền đất nữa được các Lighter “thắp sáng”.

https://www.facebook.com/MrGiangHoney/posts/842650142595922