Light One Cần Thơ lần 1

Light One tại Cần Thơ cũng hoàn tất Light Day lần 1. Thêm một miền đất nữa được các Lighter “thắp sáng”.

BẬN XẤP MẶT – NHƯNG Ý NGHĨA ———————————–KHÔNG THỂ TIN NỔI Hơn 7.000 cái quần, áo đã được đưa…

Posted by Nguyễn Kiên Giang on Monday, 11 June 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *