Light One Cần Thơ lần 2

Light! Cần Thơ tiếp tục dự án Light One lần 2, chung vai cùng Light Charity cả nước hướng đến trao 1.000.000+ quần áo yêu thương cho người cần và gây quỹ giúp bệnh nhi ung thư máu.

Họ, những Lighters lại đang “thắp sáng” Cần Thơ.

Ngày hội 1.000.000 + quần áo yêu thương, bán cho người có nhu cầu với giá 2k/ cái, tổng doanh thu được sẽ ủng hộ trẻ em bệnh máu trắngCho đi là còn mãi ❤️❤️❤️. Có nhiều cách để cho đi. Đừng đợi đến khi có tiền,có thời gian mới nghĩ đến việc cho đi thì e rằng đã không còn cơ hội. Ngạn ngữ có câu: “Ngàn vàng khó mua được điều biết trước”. “Đừng chờ đợi cho đến khi có bạc triệu mới suy nghĩ đến giúp đỡ người nghèo. Giúp đỡ người khác luôn là một mỹ đức, nó không có giới hạn, không có điều kiện tiên quyết. Không nên đợi đến khi giàu có mới giúp, vì lúc đó có thể đã không còn cơ hội nữa. Chúng ta phải biết rằng, cứu giúp người khác ngay cả khi mình chưa đủ khả năng mới thật ý nghĩa.Phụng sự để dẫn đầu#LightOne#LightDay

Posted by Nguyễn Kiên Giang on Monday, 2 July 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *