Light! Sài Gòn xuất sắc!

Light! Sài Gòn xuất sắc, các bạn ấy thật tuyệt vời. Không hổ danh Xì Gòn :- )

“Tài tử” thì vì nhiều lý do chỉ làm được 1,2 lần. Người chuyên nghiệp thì biến thành hệ thống hoạt động đều đặn và phát triển liên tục. Hẳn nhiên, những nhà hoạt động xã hội cần lắm những người chuyên nghiệp.

https://www.facebook.com/cris.k.joong/posts/1585539551574493

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *