Lỡ… :- )

Khi bạn lỡ nói sẽ ôm từng người trong số nghìn người tại Đại hội Khởi nghiệp Toàn quốc 2018 của cộng đồng Yuppie.

Đăng ký: http://bit.ly/DAIHOI_KHOINGHIEP2018