Mô thức nhà sư

Ở kiếp sống lần này khi ở vị trí tăng, ni, thật ra cũng là 1 vai trò như biết bao vai trò khác, cũng có những bài học cần phải học.

Những người chân tu xứng đáng được tôn trọng. Tuy vậy, mô thức nhà sư luôn có cả điểm cộng và điểm trừ. Chúng ta chỉ thực sự buông bỏ khi đối diện và học được bài học từ đó. Nếu không, cái buông đó là cái buông giả tạo. Nếu chưa tốt nghiệp bài học về vật chất và làm sư, ta sẽ là 1 vị sư vẫn y nguyên tâm tham với vật chất. Nếu chưa tốt nghiệp bài học về sự công nhận, ta sẽ trở thành 1 vị sư vẫn kiếm tìm sự thừa nhận, kính trọng từ người khác. Chỉ vì bên trong chưa thành toàn những bài học này.

Tất cả đều ngang bằng, và tất cả đều cần được tôn trọng.