Một ký ức đẹp về ngày 8-3

Dù đang mùa Cô Vy nhưng cả hội trường vẫn full người tham dự. Một ký ức đẹp về ngày 8-3 cho những người nữ trong gia đình. Thật tốt lành khi được ở cạnh những người khai sáng đẹp đến như vậy. Vẻ đẹp đến từ những phẩm chất bên trong.