Nha Trang – Khánh Hòa – Hẹn gặp lại!

Tạm biệt Nha Trang – Khánh Hoà. Hẹn ngày gặp lại. Chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm tuyệt vời bên nhau. Cả nước đã cùng hướng về và đến trợ duyên, trợ lực cho Khánh Hoà mấy ngày vừa qua. Mọi thứ cũng đã trọn vẹn. Đã đến thời điểm nói lời tạm biệt. Tôi sẽ sớm quay lại thăm miền đất này.

Until the day we’ll meet again.