Nhắc đến Light Charity trong dịp chia sẻ về tác động của công nghệ với cuộc sống

Hôm qua, tôi có dịp chia sẻ về tác động của công nghệ với cuộc sống nói chung, hoạt động xã hội nói riêng, tại Hội thảo quốc tế: kỷ niệm 10 năm doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam và châu Á. Bài báo viết chưa đủ ý nhưng cũng khái quát, và có nhắc đến Light Charity dù số liệu chưa chuẩn, ví dụ tuy mới sáng lập đầu năm nhưng số người mà Light tác động tích cực hết năm nay sẽ lên đến trăm ngàn người.

http://cafef.vn/cau-chuyen-ve-nhung-cong-nghe-thay-doi-cuoc-doi-hang-tram-nghin-nguoi-20181010071858853.chn