Nơi em “chạm” vào anh ?

15.7.2017

Thành công với bạn là gì? Chúng tôi có định nghĩa khác nhiều người về thành công.

Quả là một dịp tuyệt vời để đặt một “dấu ấn” và “khép lại” giai đoạn một. Hoàn tất trọn vẹn hơn, thanh thản với lương tri về sứ mệnh 1.0. Chúng tôi cùng tiến đến giai đoạn 2.0 và tuyên bố một sứ mệnh mới của mình đã ra đời từ gần một năm nay. Sắp tới bạn sẽ chung sức với chúng tôi chứ?

(Việt Nam bữa giờ thì toàn nói về 4.0)

#sansangmoingay

#lamchucuocchoi