Sẽ ra sao nếu bạn có 10 ngày không dùng đến internet?

Tôi vừa kết thúc 10 ngày không dùng đến internet, phone, và không nói bất cứ một câu nào trong khoảng thời gian đó. Tất cả mọi âm thanh bên ngoài đều phải được tước ra khỏi cuộc sống của tôi trong 10 ngày qua. Mỗi ngày đều thiền nghiêm ngặt từ 4h sáng đến 9h tối, đó cũng là làm việc nhưng là làm việc với tâm thức của mình.

Mỗi năm tôi thường làm một lần như vậy và đây đã là lần thứ 4. Tôi rất khuyến khích bạn cũng đủ duyên để làm điều này mỗi năm 1 lần. Nó thực ra rất tốt cho công việc và cuộc sống của bạn. Hãy bắt đầu với từ khoá “Vipassana”.

Khi về, tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường, các doanh nghiệp & tổ chức thì vẫn hoạt động, các cộng sự vẫn thực hiện bổn phận của họ.

Nói chung là mọi thứ bình thường dù tôi không đụng vào công việc một phút nào trong 10 ngày đó. Thế giới vẫn không có ai cho nổ bom hạt nhân. Vũ trụ không có nổ tung ra.

Đến khi về tôi chỉ mất khoảng 1 giờ đụng vào công việc là xử lý được hết toàn bộ những gì tồn đọng trong 10 ngày vắng mặt đó, cho khoảng 18 doanh nghiệp & tổ chức. Thật ra là bởi vì tôi chỉ đầu tư & định hướng chứ có điều hành đâu. Nhưng hiệu suất làm việc của tôi luôn tăng cao tỷ lệ thuận với việc “khám phá bên trong của mình”, hiệu suất là điều mà tôi biết là ưu điểm của mình.

Không có vấn đề gì xẩy ra cả. Chỉ có sau đó mới vất vả vì có nhiều dự định tương lai cho công việc nên nếu phát triển tiếp thì hơi “nặng thân”. Năm 2019 này là một năm mà tôi muốn mình ở nhà nhiều hơn là đi rất nhiều như những năm vừa qua. Dù sao thì cuộc đời là thế và tánh tình của mình cũng là thế. Còn thở nghĩa là sứ mệnh còn chưa kết thúc :- )