“Siêu anh hùng của năm” ;- )

“Siêu anh hùng của năm” giải cứu cả thế giới người sống, hoá ra không phải đồng chí X trong Avengers, mà là cô gái “bé nhỏ” này ;- )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *