Sóc tự ăn thật ngon lành!

Từ hồi ở Đà Nẵng, cô Loan mới gửi ba. Thật tốt lành khi Sóc có sự yêu thương, chăm sóc từ thật nhiều người trên cả nước nhen con.

Hồi mới hơn 1 tuổi đã tự ăn như vầy rồi đó. Ăn thòm thèm, ăn ngon lành. Nhìn Sóc ăn ba đói bụng quá!