Sự thay đổi là một quá trình?

Sự thay đổi là một quá trình?

Thật ra câu đó không sai, nhưng chưa đủ.

Vì hiểu chưa đầy đủ, người ta hay tư duy như thế để nguỵ biện cho sự thay đổi của mình. Vì phải là một “quá trình” nên “lâu lắm”, “vất vả lắm”, “khó lắm”. Thế nên để “thay đổi ư?”, “từ từ rồi… tính nhé”, “để mai nhé”, “để tương lai nhé”. Và thế là họ tiếp tục sống mòn, sự thay đổi trôi dần vào quên lãng. Và môi trường mạnh hơn ý chí. Nothing changes. Nothing happens!

Thật ra, sự thay đổi, thậm chí thay đổi bền vững, có thể đến chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ trong một ý niệm, chỉ trong một lựa chọn đơn giản mà thôi.

Và nếu có đủ “sức mạnh”, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cuộc đời của một ai đó chỉ trong 3 phút tiếp xúc với họ, “chạm” vào họ. Dù rằng có thể chúng ta không cần phải thường xuyên sử dụng đến “năng lực” này, hãy để mỗi người được sống với đúng duyên và nghiệp của họ.

Sự thay đổi, thật ra chỉ trong một quyết định. Quyết định đó có thể được tích lũy qua thời gian dài, hoặc không.

Mà thật ra cho dù bạn chẳng đưa ra quyết định nào, thì bạn cũng đang thay đổi rồi.

Hình ảnh chỉ mang tính chất… minh hoạ.