Tập 13 Nguy-Cơ: bàn về câu chuyện đầu tư tạo tác động xã hội

Talkshow Nguy-Cơ tập 13 đã lên sóng tại đây, mời bạn cùng theo dõi:
https://video.vnexpress.net/tin-tuc/kinh-doanh/kho-can-bang-loi-nhuan-va-gia-tri-xa-hoi-trong-kinh-doanh-4200597.html

Mùa Covid, VnExpress làm Series Talkshow Nguy-Cơ rất bổ ích. Các khách mời thú vị, phù hợp, chia sẻ về cả tâm thế lẫn kiến thức, kinh nghiệm, làm sao để tránh Nguy, dùng Cơ, ở thời điểm đại dịch khó khăn như hiện nay?


Talkshow Nguy-Cơ tập 13 (con số rất thú vị và tương hợp với cái tên Nguy-Cơ) do chuyên gia Nguyễn Phi Vân dẫn chuyện, còn khách mời ở tập này sẽ đến chia sẻ về câu chuyện đầu tư, giáo dục và kinh doanh tạo tác động xã hội.

Cám ơn đội ngũ sản xuất đã xây dựng một chương trình rất bổ ích.