Thăm BNI Master Chapter – ngôi nhà xưa ta cùng đồng đội sáng lập 9 năm về trước

Sáng sớm nay về thăm BNI Master Chapter, ngôi nhà xưa ta cùng đồng đội sáng lập 9 năm về trước. Năm đó, sống đời doanh nhân bớt cô đơn, sau cuộc họp lại quây quần bên nhau tại quán quen, tay cầm ly miệng hô “1 2 3 Master” và cảm nhận niềm hạnh phúc khi hoà mình vào một tập thể chung. Khi vào sâu bạn sẽ thấy đây là một Chapter rất đặc biệt và có những phẩm chất độc đáo.

Những tinh chất đó đều theo tôi sau này khi phát triển YUP và các tổ chức tại TMT Group. Nó mãi mãi trở thành một phần trong tôi.

Đến nay, BNI Master Platinum Chapter đã giới thiệu, kết nối cơ hội kinh doanh giúp thành viên của mình có thêm được doanh số hơn 1.000 tỷ đồng. Tất cả là nhờ những người nuôi dưỡng nó sau này, hãy tự hào về điều đó.