Thành công là gì?

Thành công là gì?

Thành công là làm điều mình yêu thích vì những người mình yêu quý, và nhận được sự sẻ chia cũng như cảm thông từ họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *