Thành công

Cười nhiều và thường xuyên
Được người thông minh hơn tôn trọng
Và được trẻ nhỏ yêu mến
Được những nhà phê bình trung thực đánh giá đúng
Và chịu đựng được sự phản bội của những người bạn phản trắc
Trân quý cái đẹp, nhận ra điều tốt đẹp nhất ở người khác
Khiến cho thế giới này tốt đẹp hơn
Dù chỉ một chút
Dù là nuôi con cái khoẻ mạnh
Dọn vén lại khu vườn cho thật xinh xắn
Hoặc là cải thiện tình trạng xã hội
Biết rằng có ít nhất một người cảm thấy
“Dễ thở” hơn với sự tồn tại của bạn
Thì đấy chính là thành công

– Ralph Waldo Emerson

#thuchanh_longbieton

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *