“The Final Journey”

“The Final Journey” – Lớp học Hành Trình cuối cùng năm 2018 đang diễn ra tại quê hương Quảng Ngãi với sự tham gia của hơn 230 doanh nhân, nhà lãnh đạo.

Nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc. Có “hàng vạn” giá trị mà hình ảnh cũng không sao mô tả được. Để cảm nhận và trực tiếp thu được lợi lạc, có một cách đó là hãy tham gia cùng chúng tôi.