Tinh thần của tuần mới

Tinh thần của tuần mới. Những bước chạy vào tương lai ?