Trước bình minh luôn là đêm tối – cuốn sách có thể thay đổi cả một đời người

Một cuốn sách có thể thay đổi cả một đời người. Bạn có tin không và bạn có hiểu được điều ấy qua trải nghiệm không? :- )

#truocbinhminhluonlademtoi