“Trước bình minh luôn là đêm tối là cuốn sách đầu tiên tôi dành liền ba đêm để đọc nó một cách trọn vẹn.

Nó là cuốn sách gây ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi cho đến bây giờ.

”Cám ơn lời của một độc giả là blogger đã viết trên một trang nhận xét về sách: https://sachdenroi.com/truoc-binh-minh-luon-la-dem-toi.html

Bao nhiêu người trước đây không đọc sách nhưng đã tiếp nhận Trước bình minh luôn là đêm tối, bao nhiêu người đọc sách hơi chậm nhưng đã ngấu nghiến đọc Trước bình minh luôn là đêm tối?