Trước bình minh luôn là đêm tối trên toàn quốc

Vẫn có mặt trên toàn quốc nhé.

Đặt online thì trên http://truocbinhminhluonlademtoi.com. Còn offline thì ở hệ thống các nhà sách Fahasa gần nơi ở của bạn nhất.

Hình đầu, hai cuốn bên trái đều có tôi, không biết ngẫu nhiên hay vì họ nắm được nội dung và giá trị có liên quan nên để gần nhau, nếu là vậy thì nhà sách xếp sách “có tâm” quá chứ.