Từ bùn sen nở

  • by

Kỷ niệm 2 năm kể từ ngày giảng bài pháp đầu tiên, thật ra cũng không phải là ở khóa tu này, đầu năm 2019 chúng tôi có tổ chức 1 chương trình của Light Charity ở hội trường Gala Royale (cám ơn nhà tài trợ), do đủ nhân duyên nên chúng tôi đã chia sẻ ngắn gọn bài này…


Sau đó, tháng 7, chúng tôi được mời giảng lại bài này, lần này chi tiết và đầy đủ hơn, ở khóa tu Hạt giống Bồ đề “Từ Bùn Sen Nở” của chùa Linh Ứng (Đà Nẵng). Sau đó ngồi tọa đàm với quý Sư, mời gia đình lên ngồi cùng rất vui 😊
Cả 2 lần này đều là những lần đầu tiên tôi chính thức giảng pháp với công chúng, và bài giảng của cả 2 lần này đều có tên “Khởi Chánh Nghiệp”. Cái tên này như 1 kỷ niệm đẹp, ý nghĩa.


Chỉ từ 2019, chúng tôi mới thức tỉnh trọn vẹn hơn và chuyển hóa những mô thức xưa cũ trong nhiều năm trở về trước. Có thể nói, đó thực sự là 1 cột mốc. Cũng giống như loài sâu khi hóa bướm và tiếp tục một chu kỳ mới.