Về dự sinh nhật 8 năm tuổi của BNI Master Chapter

Về dự sinh nhật 8 năm tuổi của BNI Master Chapter, 1 trong 3 Chapter đầu tiên của BNI Vietnam. Tất cả các đời chủ tịch chính thức đều góp mặt trong bức hình đầu tiên.

Làm doanh nhân, dù có thế nào thì cũng hãy vui lên, vui với con đường mình đã chọn, tạo ra công ăn việc làm cho người khác, đóng góp những sản phẩm dịch vụ có chất lượng, mang lại giá trị cho xã hội. Khởi nghiệp, hay doanh nhân, bớt cô đơn khi ngồi lại với nhau. Tình cảm ấm áp đó là điều đặc biệt ở Master trong suốt 8 năm qua.